ایجاد شده در : 6-11-1397
new پانزدهمین گردهمایی دبیران نمایندگی کرج روز جمعه 5 بهمن 97 با محوریت نقش دبیران و همکاران آموزشی در خصوص  مهارت آغازگری در شروع نیمسال دوم   با دستور جلسه ذیل برگزار شد :
1- تجلیل از پشتیبان های برتر کشوری نمایندگی کرج
2- اهمیت نیمه مربیان در شروع نیمسال دوم
3- مهندسی مجدد خدمات و منابع آموزشی
4- ضرورت برنامه ریزی فردی و شخصی
5- لزوم طراحی محصولات جدید آموزشی
6- کمک دبیران در خصوص رمز پیوستگی و تداوم آموزشی

g1

g2

 g3