شناخت اجمالی از دبیرستان پژوهان (متوسطه اول)

دبیرستان پژوهان در سال تحصیلی 95- 1394 تاسیس شد و دارای 8 کلاس درس در پایه های هفتم، هشتم و نهم می باشد.

از ویژگی های بارز این دبیرستان رضایتمندی بالای اولیا و دانش آموزان می باشدکه این رضایتمندی در میزان افزایش سرانه ی دانش آموزان کاملا مشهود است.

mapjg1 mapjg2

mapjg3 mapjg4

گوهردشت: دوم غربی،پلاک 50
34208451

شناخت اجمالی از دبیرستان پژوهان (متوسطه اول)

دبیرستان پژوهان در سال تحصیلی 95- 1394 تاسیس شد و دارای 8 کلاس درس در پایه های هفتم، هشتم و نهم می باشد.

از ویژگی های بارز این دبیرستان رضایتمندی بالای اولیا و دانش آموزان می باشدکه این رضایتمندی در میزان افزایش سرانه ی دانش آموزان کاملا مشهود است.

49 نفر

تعداد ثبت نام سال اول (تاسیس)

103 نفر

تعداد ثبت نام سال دوم

140 نفر

تعدا ثبت نام سال سوم