pjmot2g

شناخت اجمالی از دبیرستان پژوهندگان علم (متوسطه ی دوم)

دبیرستان پژوهندگان علم در سال تحصیلی 89- 1388 تاسیس شد و دارای 8 کلاس درس در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم می باشد.

این دبیرستان در سال تحصیلی 96- 95 در بین کلیه ی مدارس آموزش و پرورش ناحیه ی 3 موفق به کسب رتبه ی اول در رشد معدل و کسب رتبه دوم در درصد قبولی امتحانات نهایی شده است.

این دبیرستان دارای سیستم آموزشی و هماهنگ با آزمون های قلم چی کلاس های پشتیبان محور و طرح درس هماهنگ با برنامه ی راهبردی آزمون های قلم چی و آزمون های صبحگاهی و جامع برای پیشرفت همه ی دانش آموزان می باشد ، که ماهیانه یک کارنامه ی عملکرد برای دانش آموزان صادر شده و در جلساتی که به صورت 5 نفره با حضور اولیا برگزار می گردد، تحویل داده می شود.

از دیگر ویژگی های بارز این دبیرستان ارائه کارنامه عملکرد دبیران در سه مقطع زمانی (شهریور دی اردیبهشت) ماه می باشد .

گوهردشت: سوم شرقی،پلاک 32
34451589   -   34437264