طالقانی شمالی،نرسیده به پل آزادگان،روبروی برج یادمان
32286001-3

تصاویر شعبه در حال بارگزاری و بروزرسانی می باشد