عظیمیه : بالاترازمیدان طالقانی،نبش خیابان پامچال شمالی
32554281

تصاویر شعبه در حال بارگزاری و بروزرسانی می باشد