دپارتمان ریاضی

esmailiاستاد علیرضا اسماعیلی

سوابق تحصیلی و آموزشی : 24 سال تدریس در مدارس شهید رجایی،شاهد شهید پناهی،نمونه دولتی امیر کبیر ،پژوهندگان،غیردولتی احسان،مدارس نمونه قم و شهریار

mjomidvarمهندس مجتبی امیدوار

سوابق تحصیلی و آموزشی : سابقه تدریس در مدارس پژوهندگان علم،افتخار،اندیشمندان جوان،ایران برتر و آموزشگاه های پژوهندگان،آیندگان،استادان تهران و بامداد دانش تهران

mromidvarمهندس مرتضی امیدوار

سوابق تحصیلی و آموزشی : سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های اندیشمندان کرج،شهریار و پژوهندگان علم

dehghanمهندس حمیدرضا دهقانی

سوابق تحصیلی و آموزشی : در حال بروزرسانی

دپارتمان فیزیک

khodarahmiمهندس بابک خدارحمی

سوابق تحصیلی و آموزشی : سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های پژوهندگان علم،سلاله،ارشاد،اسوه،گوهر،پژوهش،فرهنگ دهخدا،شاهد،تیزهوشان،فرهنگ آموزش،رحمانی،کانون مدرس
هدف،پژوهش و مولف 6 کتاب کمک آموزشی پایه و کنکور

ekarimiمهندس احسان کرمی

سوابق تحصیلی و آموزشی : در حال بروزرسانی

safariمهندس وحید صفری

سوابق تحصیلی و آموزشی : تدریس در مدارس ناحیه 3 کرج ، تدریس در دانشگاه فرهنگیان ، دارای نمره الف دانشگاه


دپارتمان شیمی

mohseniمهندس امیر محسنی

سوابق تحصیلی و آموزشی : تدریس در مدارس و آموزشگاه های  پژوهندگان علم

majidiمهندس علی مجیدی

سوابق تحصیلی و آموزشی : سابقه تدریس در مدارس پژوهندگان و آموزشگاه های نخبگان تهران و همگامان شهریار

دپارتمان تخصصی انسانی

 

دپارتمان دروس عمومی

kooshahi استاد رمضانعلی کوشاهی

مدرس عربی
سوابق تحصیلی و آموزشی : در حال بروزرسانی