آمنه برازنده

مدرس فارسی
سوابق تحصیلی و آموزشی : رتبه 8 کارشناسی ارشد سال 88 ، معلم نمونه ناحیه 1 کرج سال 90،رتبه اول جشنواره طراحی آموزشی کرج و سال 91 و 92

لیلی برجی خانی

مدرس ریاضی
سوابق تحصیلی و آموزشی : تدریس در مدارس و آموزشگاه های نخبگان دانش،سامانی نژاد و هیراد ، تالیف ریاضیات ششم قلم چی

مهسا رستگار

مدرس ریاضی
سوابق تحصیلی و آموزشی : آموزش ریاضی پنجم ابتدایی از سال 94 در آموزشگاه سلاله

فیروزه فیروزبخت

مدرس ریاضی
سوابق تحصیلی و آموزشی : سابقه تدریس در مدارس پژوهش،پدیده دانش و نجمیه

مریم سالاری فر

مدرس فارسی
سوابق تحصیلی و آموزشی : تدریس در مدرسه غیردولتی هیراد،دانشگاه پیام نور کرج و کرمانشاه

sadeghiمحمد حسین صادقی

مدرس ریاضی
سوابق تحصیلی و آموزشی : ندریس در آموزشگاه های قلم چی به مدت 15 سال

مریم گودرزی

مدرس ریاضی
سوابق تحصیلی و آموزشی : در حال بروزرسانی

منیژه زمان پور

مدرس ریاضی
سوابق تحصیلی و آموزشی : 5 سال تدریس پایه سوم و چهارم ابتدایی، 7 سال سابقه تدریس در درس شیمی(1و2و3) در آموزشگاه ها و مدارس معرفت،متانت،حکمت،پژوهندگان و ...