1400/06/30

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

تماس با ما

آموزشگاه آنلاین
34406055
پژوهندگان علم شعبه پسرانه آزادگان (طالقانی شمالی)
34406055
آموزشگاه دخترانه سلاله (طالقانی شمالی)
32286001-3
پژوهندگان علم شعبه دخترانه فردیس
36591747 - 36502855
پژوهندگان علم شعبه پسرانه فردیس
36547880 - 36502524
پژوهندگان علم شعبه پسرانه گلشهر
34609694
مدرسه پسرانه پژوهان - گوهردشت
34208451
مدرسه پسرانه پژوهندگان - گوهردشت
34451589 - 34437264
مدرسه پسرانه پژوهندگان - فردیس
36547880 - 36502524
مرکز مشاوره
34412042 - 34489557
مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
34215101
مدرسه سلاله - متوسطه 1
32509226 - 32559254
مدرسه سلاله
32554281 - 32542401
مدرسه سلاله 2
32509226 - 32559254
دفتر مرکزی
34426678
نمایندگی نهاوند
08133243625 - 08133245506

سوالات متداول

  • خطای 403 چیست

    زمانی که شما از فیلتر شکن و یا پروکسی سرور استفاده می نمایید این خطا صادر میشود.

  • خطای 404 چیست

    زمانی صفحه ای که در سایت موجود نباشد این خطا صادر می گردد.

  • اتمام مجوز بازدید

    در صورتی که تعداد دفعات دیدن فایل های بازپخش از حد مجاز گذشته باشند این پیغام صادر می گردد.