پژوهندگان علم

تماس با ما

آموزشگاه آنلاین
34406055
پژوهندگان علم شعبه پسرانه آزادگان (طالقانی شمالی)
34406055
آموزشگاه دخترانه سلاله (طالقانی شمالی)
32286001-3
پژوهندگان علم شعبه دخترانه فردیس
36591747 - 36502855
پژوهندگان علم شعبه پسرانه فردیس
36547880 - 36502524
پژوهندگان علم شعبه پسرانه گلشهر
34609694
مدرسه پسرانه پژوهان - گوهردشت
34208451
مدرسه پسرانه پژوهندگان - گوهردشت
34451589 - 34437264
مدرسه پسرانه پژوهندگان - فردیس
36547880 - 36502524
مرکز مشاوره
34412042 - 34489557
مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
34215101
مدرسه سلاله - متوسطه 1
32509226 - 32559254
مدرسه سلاله
32554281 - 32542401
مدرسه سلاله 2
32509226 - 32559254
دفتر مرکزی
34426678
نمایندگی نهاوند
08133243625 - 08133245506

سوالات متداول

  • خطای 403 چیست

    زمانی که شما از فیلتر شکن و یا پروکسی سرور استفاده می نمایید این خطا صادر میشود.

  • خطای 404 چیست

    زمانی صفحه ای که در سایت موجود نباشد این خطا صادر می گردد.

  • اتمام مجوز بازدید

    در صورتی که تعداد دفعات دیدن فایل های بازپخش از حد مجاز گذشته باشند این پیغام صادر می گردد.