1400/06/31

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

ثبت نام آنلاین کلاس

سالیانه 401-400
ضوابط ثبت نام بر خط کلاس

ثبت نام آنلاین کلاس شرایط و ضوابط ثبت نام بر خط کلاس ، دقیقاً مشابه ثبت نام حضوری شما در محل شعب مجموعه می باشد.
دانش آموز عزیز ، متعهد می گردد پس از ثبت نام حتماً در کلاس های مورد نظر اعم از حضوری و یا مجازی شرکت نماید.
اگر برای سال تحصیلی آینده اقدام به ثبت نام می نمایید ،دقت فرمایید رشته تحصیلی سال بعد را در نظر بگیرید.
در انتخاب ترم تحصیلی مورد نظر خود دقت لازم را بفرمایید.
در صورتی که قبلا در یکی از کلاس های حضوری و یا آنلاین مجموعه ثبت نام نموده باشید ، سامانه به صورت هوشمند از انتخاب مجدد آن کلاس برای شما جلوگیری می نماید.
مجموعه یکپارچه آموزشگاهها و مدارس تحت پوشش آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در کلیه مراحل ثبت نام می باشند. شعبه های ثبت نام مجموعه