1403/04/01 جمعه 01 تیر 1403
درخت تو گر بار دانش بگیرد | به زیر آوری چرخ نیلوفری را

کانون فرهنگی آموزش قلم چی (نمایندگی کرج)
اطلاعات شعبه

مدیریت

بابک عبدلزاده فخر

آدرس و شماره تماس

کرج ، طالقانی شمالی،نرسیده به پل آزادگان،روبروی برج یادمان
02691014141

www.ghalamchionline.ir

تقویم آموزشی

پایه ابتدایی

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه یک

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه دو

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

کنکوری

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

هنرستان

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه