پژوهندگان علم

پاییز

صفحه یادبود ، زنده یاد مسعود صدری ، مدیر فقید شعبه آزادگان ، مجموعه پژوهندگان علم

1399/09/14 23:11:01

سرکار خانم صادقی پور
رهام عزیز و جناب آقای مهندس صادقی پور گرامی!
هنوز باورمان نیست که دوست و همکار عزیزمان را از دست داده ایم، مردی شریف، صدیق و بسیار متعهد و دلسوز، که نبودنش ضایعه و فقدانی، سنگین و غم انگیز است.

فقدان جناب آقای مسعود صدری ، مدیریت محترم شعبه آزادگان ، مجموعه پژوهندگان علم

چه می توان گفت که زبان قاصر از بیان است و قلم ناتوان از نوشتن، فقط از خداوند متعال صبری فراوان برای شما بزرگواران و خانواده محترمتان آرزومندم و طلب مغفرت و آمرزش واسعه الهی را از درگاه پروردگار بی همتا، برای شادروان مسعود صدری، خواهانم.

خانه دلتنگِ غروبی خفه بود
مثلِ امروز که تنگ است دلم
پدرم گفت چراغ
و شب از شب پُر شد
من به خود گفتم یک روز گذشت
مادرم آه کشید؛
«زود بر خواهد گشت.»
ابری آهسته به چشمم لغزید
و سپس خوابم برد
که گمان داشت که هست این همه درد
در کمینِ دلِ آن کودکِ خُرد
آری، آن روز چو می رفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمی دانستم
معنیِ «هرگز» را
تو چرا بازنگشتی دیگر؟
آه ای واژه ی شوم
خو نکرده ست دلم با تو هنوز
من پس از این همه سال
چشم دارم در راه
که بیایند عزیزانم، آه...

روح آن عزیز سفر کرده شاد و در آغوش رحیمیت پروردگار ماندگار

نقطه نظرات ارزشمند شما
الهه کرمی

همدردی و همدلی مرا پذیرا باشید و در غم خودتان شریکمان بدانید؛ از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم🙏

1399/09/15 21:12:38
امیر محسنی

روحشون شاد. یادشون گرامی

1399/09/15 16:11:32
نرجس قاسم نژاد

روحشان شاد خداصبربده به خانم صادقی پورعزیزو اقا رهام

1399/09/15 14:57:28
معصومه سادات میرسلیمی

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.

1399/09/15 14:57:03
رویا باحجب

خدا بیامرزه روحشون قرین رحمت الهی

1399/09/15 14:55:03
رقیه اسدی

روحشان شاد و یادشان گرامی

1399/09/15 14:41:57
حمید رضا جعفرخان

روحشان شاد و قرین رحمت الهی

1399/09/15 10:19:21